Basis hygiejnekursus

Kurset er af 1 dags varighed. Målgruppen i dette grundlæggende kursus er medarbejdere uden en faglig levnedsmiddeluddannelse.  Kurset er tilpasset den enkelte virksomhed. Kurset afsluttes med en hygiejneopgave og deltagerne får et kursusbevis som dokumentation for, at de har gennemført kurset.

 

Målsætning

Det overordnede mål er at bibringe deltagerne en almen viden om mikrobiologi herunder fådevarebårende sygdomme. Endvidere om  hygiejneprincipper herunder rengøring, personlig hygiejne og behandling og opbevaring af fødevarer. Dette vil give deltagerne en  forståelse for vigtigheden af, at virksomhedens hygiejneregler overholdes. Det er endvidere formålet, at deltagerne bibringes en viden  om virksomhedens egenkontrol herunder kritiske kontrol punkter og overvågningsprocedurer samt om fødevarelovgivning og  fødevareregioners funktion.

 

Kursusindhold

 

Generel mikrobiologi

 

 • Bakterier, gær, skimmel og virus
 • Vækstbetingelser generelt (temp., ilt, pH, etc.)
 • Muligheder for opformering
 • Kontamination og kontaminationshindrende tiltag
 • Levnedsmiddelinfektioner og –forgiftninger
 • Skadelige og sygdomsfremkaldende bakterier relevante for virksomheden

 

Egenkontrol og andre kvalitetssystemer

 

 • Fødevarelovgivning
 • Fødevareregionernes funktion
 • Egenkontrol og HACCP
 • Virksomhedens egenkontrolprogram
 • Andre kvalitetssystermer i virksomheden
   

Personlig hygiejne

 

 • Adfærd i en levnedsmiddelvirksomhed
 • Påklædning
 • Smitte gennem levnedsmidler – sygdom og sår
 • Håndhygiejne (demonstration og resultat af håndvask)


Produktionshygiejne

 

 • Forebyggende foranstaltninger
 • Hygiejnezoner
 • Hygiejneopgave – risikoanalyse

 

Rengøring og desinfektion

 

 • Rengøringsmetoder
 • Hvordan udføres rengøringen (faser)
 • Smudstyper
 • Rengørings- og desinfektionsmidler
 • Sikkerhed
 • Visuel og bakteriologisk kontrol