Hygiejnekursus for teknisk personale

Kurset er af 5 timers varighed. Målgruppen er håndværkere, der udfører arbejde i fødevarevirksomheden, men som ikke ved noget om  hygiejne. Kurset er tilpasset den enkelte virksomhed. Kurset afsluttes med en hygiejneopgave og deltagerne får et kursusbevis som dokumentation for, at de har gennemført kurset.


Målsætning

Det overordnede mål er at bibringe deltagerne en viden om mikrobiologi og hygiejne, således at de får en forståelse for vigtigheden af, at  virksomhedens hygiejneregler overholdes. Det er endvidere formålet, at deltagerne bibringes en viden om myndighedskrav til  fødevaremaskiner, maskindirektivets hygiejnekrav samt de hygiejnestandarder, virksomheden er underlagt, hvad angår krav til  maskinudstyr samt vedligeholdelse af dette. Endvidere bibringes deltagerne en viden om rengøring og rengøringsmidlers skadelige effekt  på overflader.


Kursusindhold

 

Generel mikrobiologi

 

 • Bakterier, gær, skimmel og virus
 • Vækstbetingelser generelt (temp., ilt, pH, etc.)
 • Muligheder for opformering
 • Kontamination og kontaminationshindrende tiltag
 • Skadelige og sygdomsfremkaldende bakterier relevante for virksomheden

 

Rengøring og desinfektion

 

 • Rengøringsmetoder og rengøringsudstyr
 • Hvordan udføres rengøringen (faser)
 • Rengørings- og desinfektionsmidler
 • Rengøringsmidlers skadelige effekt på overflader
 • Bakteriologisk kontrol

 

Risikoanalyse

 

 • Virksomhedens og FoodSafes risikoanalyser
 • Rengøringsinstruktionskort

 

Maskindirektivets hygiejnekrav

 

Egenkontrol og andre kvalitetssystemer

 

 • Fødevarelovgivning
 • God produktionspraksis (GMP)
 • Egenkontrol og HACCP
 • Andre kvalitetssystemer i virksomheden

 

Personlig hygiejne

 

 • Adfærd i en fødevarevirksomhed
 • Påklædning
 • Smitte gennem levnedsmidler – sygdom og sår
 • Håndhygiejne (demonstration og resultat af håndvask)


Produktionshygiejne

 

 • Forebyggende foranstaltninger
 • Hygiejnezoner