SSOP-kursus

Kurset er af 1 dags varighed. Målgruppen er de medarbejdere som skal udføre rengøringskontrol før produktionsopstart i henhold til  USA’s Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP). Kurset er tilpasset den enkelte virksomhed. Kurset afsluttes med en  opgave og deltagerne får et kursusbevis som dokumentation for, at de har gennemført kurset.


Målsætning

Det overordnede mål er at bibringe deltagerne en grundlæggende viden om SSOP-lovgivningen og de kontrolprocedurer, som er  omfattet af lovgivningen i særdeleshed hygiejneprocedurerne før produktion. Dette vil gøre deltagerne i stand til at bedømme  rengøringsstandarden, herunder aftjekning af produktionslokaler og –udstyr i overensstemmelse med fastlagte tjekskemaer samt  beskrivelse af afvigelser. Det er endvidere formålet, at deltagerne bibringes en viden om mikrobiologi og hygiejne samt om rengøring og  desinfektion.


Kursusindhold

 

Mikrobiologi og hygiejne

 

 • Generelt om bakterier og vira
 • Levnedsmiddelinfektioner og –forgiftninger
 • Sygdomsfremkaldende bakterier

 

Generelle rengøringsfakta

 

 • Hvordan udføres rengøring (faser)
 • Rengøringsmidler
 • Desinfektion og desinfektionsmidler
 • Visuel kontrol
 • Bakteriologisk kontrol
   

SSOP (S​anitation Standard Operating Procedures) – lovgivning

 

 • Definitioner
 • Hygiejneprocedurer
 • Korrigerende handlinger
 • Dokumentation
 • Rutinemæssig evaluering / verifikation
 • Virksomhedens SSOP-system – procedurebeskrivelse

 

Hvor og hvordan skal SSOP – kontrollen udføres

 

 • Gennemgang af aftjekningsproceduren
 • Eksempler på fejl
 • SSOP-skemaer
 • Eksempler på SSOP-kontrol og dokumentation
 • Praktisk øvelse