Kvartalsmøde

FoodSafe holder faste kvartalsmøder med levnedsmiddelvirksomheden, hvor periodens rengøringsstandard gennemgås, ligesom rapportering fra levnedsmiddelvirksomhedens kvalitetsafdeling og fra FoodSafe er faste punkter. Endvidere behandles øvrige punkter vedr. hygiejne, rengøring og kvalitet, såsom opdatering af manualen, forestående auditeringer, produktionsomlægning, etc.

 

Kvartalsmøderne, hvor FoodSafes ledelse deltager, er en meget vigtig del af rengøringskonceptet, fordi de med evaluering af data og justering af diverse hygiejneparametre bidrager til, at vore ydelser løbende tilpasses med henblik på at optimere virksomhedens hygiejne.