Levnedsmiddelindustriel rengøringsservice

FoodSafe tilbyder et komplet rengøringskoncept tilpasset den enkelte levnedsmiddelvirksomhed baseret på følgende delkoncepter:

 

 • Nøje fastlagte rengøringsprogrammer
 • Detaljerede rengøringsinstruktioner
 • Grundige rengøringsinspektioner
 • Veluddannede sanitører og driftsledere
 • Tilbundsgående risikoanalyser og aktionsplaner
 • Intern audit
 • Registrering af kemiforbrug
 • Tilbundsgående dokumentation
 • Effektive rengørings- og desinfektionsmidler
 • Hygiejnerådgivning
 • Kvartalsmøder med virksomheden