Rengøringsinspektioner

Såvel vore sanitører som driftsledere følger nøje fastlagte inspektionsprocedurer. Således kontrollerer sanitøren sit område efter endt rengøring. Herefter inspiceres området grundigt af driftslederen, som udfylder et tjekskema, som tilgår levnedsmiddelvirksomhedens kvalitetskontrol.


Eventuelle bemærkninger og problemer rapporteres af driftslederen til FoodSafe’s ledelse og levnedsmiddelvirksomheden, og evt. fejl og mangler rettes.
FoodSafe’s tekniske konsulent vil jævnligt foretage et kvalitetsbesøg. I forbindelse med besøget vil følgende kontrol og analyser blive foretaget:

 

  • Kontrol af rengørings- og desinfektionsmidlers koncentrationer (foretages en gang per kvartal)
  • Gennemgang af periodens visuelle rengøringskontrol
  • Kontakt med virksomhedens laboratorium
  • Aktion efter behov vedr. bakteriologiske resultater