Rengøringsinstruktioner

I Manualen – Hygiejne, Rengøring og Desinfektion forefindes bl.a. detaljerede rengøringsinstruktioner, som udarbejdes ved hjælp af FoodSafes Hygiejne System. Instruktionerne er skemaer med farvekoder, som bliver designet for hvert område eller produktionsafsnit, og som beskriver den fastlagte rengørings- og desinfektionsprocedure. Rengøringsinstruktioner indeholder følgende oplysninger:

 

  • Beskrivelse af den afdeling og det udstyr, som skal rengøres, samt hyppighed og rengøringsmetode
  • Sikkerhedsbeskyttende udstyr og påklædning
  • De rengøringsprodukter og desinfektionsmidler, der skal anvendes, mængde/ koncentration samt faremærkning
  • Rengøringsudstyr og -redskaber
  • Dagligt rengøringsprogram
  • Ugentligt/månedligt rengøringsprogram
  • Specielle bemærkninger


Rengøringsinstruktionskortet giver alle de oplysninger, sanitøren har brug for. Instruktionskortet kan bruges overfor veterinærmyndighederne, samt er gennemarbejdet og beskrevne hygiejneforanstaltninger i virksomhedens HACCP-plan.