Rengøringsprogrammer

FoodSafes sanitører rengører og desinficerer virksomhedens produktionsfaciliteter, materiel og lokaler under ledelse af en driftsleder/formand.

 

Driftslederen/formanden er placeret på den pågældende levnedsmiddelvirksomhed og er i daglig kontakt med levnedsmiddelvirksomhedens ledelse og kvalitetsafdeling.

 

FoodSafe anvender rengøringsprogrammer, som kombinerer den sidste nye viden på området med FoodSafe's ledelses mangeårige erfaring i levnedsmiddelproduktion og – hygiejne.

 

FoodSafe udarbejder en tilbundsgående dokumentation i form af “Manualen - Hygiejne, Rengøring og Desinfektion”.