Risikoanalyse og aktionsplaner

FoodSafe udfører en risikoanalyse af virksomhedens produktionsudstyr.


Risikoanalysen er baseret på HACCP-principperne hvor følgende forhold vurderes:

 

 • Vurdering af produktionsudstyrets rengøringsvenlighed
 • Vurdering om produktionsudstyret kan inspiceres visuelt efter endt rengøring
 • Vurdering af risikoen for produktrester i produktionsudstyret efter endt rengøring
 • Vurdering af alvorligheden ved en produktforurening
 • Vurdering om produktionsudstyret kan forbedres, så rengøringsvenligheden forbedres, og inspektionsmuligheden øges
 • Vurdering om produktionsudstyret kræver særlig adskillelse udover det, der er praksis i dag
 • Vurdering om produktionsudstyret kræver en særlig rengøringsprocedure udover det, der er praksis i dag
 • Vurdering om produktionsudstyret kræver systematisk vedligeholdelse for at hindre produktforurening

 

Aktionsplaner ved patogene bakterier

Der udarbejdes specielle rengørings- og desinfektionsprocedurer ved påvisning af patogene bakterier så som:

 

 • E. coli
 • Salmonella
 • Campylobacter
 • Listeria